Vuokrausehdot

Year-round activities in Pyhätunturi, Lapland, Finland.

Vuokrausehdot

Vuokrausehdot
1. Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpailussa tai lainvastaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu ajamaan merkityillä kelkkaurilla sekä noudattamaan moottorikelkkailua koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Nopeusrajoitus on kelkkareiteillä 60 km/h.
2. Kelkkailu on kielletty alkoholin vaikutuksen alaisena.
3. Käyttäjä on vastuussa kelkalle aiheuttamistaan vahingosta. Käyttäjä vastaa kelkan käytöstä johtuvista sakoista ja ym. maksuista.
4. Käyttäjä on vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.
5. Kelkka on luovutettava samassa kunnossa kuin se oli käyttöön otettaessa.
6. Moottorikelkan rikkoutumisesta on välittömästi ilmoitettava omistajalle. Kelkkaa ei saa korjauttaa ilman omistajan lupaa.
7. Vahingon sattuessa käyttäjän omavastuu 1500€/Xtrim/Adventure, ja 1500 € / Rave). Omavastuuosuus on suoritettava kelkan omistajalle heti vahingon sattuessa.
8. Mikäli käyttäjä ei palauta kelkkaa sovittuna aikana ja sovittuun paikkaan. On omistajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisenä. Jos asiakas haluaa palauttaa kelkan ennen vuokrasopimuksen loppumista, kelkan omistaja ei ole velvoitettu palauttamaan maksua käyttämättömältä ajalta.
9. Kelkan edelleen luovuttaminen ja vuokraaminen on kielletty.
10. Kelkan vuokraan ei sisälly polttoaine- eikä tuorevoiteluöljyä. 
11. Käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta. Alle 18-vuotiaille holhoojan suostumus. Vähintään T- ajokortti on pakollinen kelkkailussa.
12. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan kustannuksia jotka koituvat asiakkaan kulkemiseen vuokrapaikalle tai majoituspaikkaan rikkoutumisen tai särkymisen johdosta.
13. Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa heti, jos käyttäjä rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi moottorikelkan kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokranantajalla on sama oikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.

14. Max 200km/päivä, ylimenevä 1e/km

Tags: , , , , ,

Varaa Nyt